Thursday, May 26, 2011


ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อคของพญ. สุชาดา มงคลชัยภักดิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก

ขอต้อนรับเข้าสู่บล็อคสำหรับคู่สมรสที่มีบุตรยาก เนื้อหาบนบล็อคนั้นจะเริ่มต้นจากสาเหตุทั่วไปของภาวะมีบุตรยาก วิธีการรักษาต่างๆ และตัวอย่างคู่สมรสที่มีบุตรยากที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ ซึ่งผู้อ่านสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาภาวะมีบุตรยาก ซึ่งจะทำให้คู่สมรสที่มีบุตรยากนั้นมีความรู้และความเข้าใจในปัญหามีบุตรยากได้มากขึ้นโดยอาศัยจากเคสตัวอย่างเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัว